MUDr. Dobeš s.r.o.

Ortopedická ambulance

logo

Seznam výkonů, úkonů podmíněných písemným souhlasem pacienta


Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb.
Právní úprava zdravotní péče od 1.4.2012


  • Písemný souhlas s určením osoby (dle volby pacienta), která může být informována o zdravotním stavu pacienta (včetně možnosti nahlížení do zdravotnické dokumentace)
  • Písemný souhlas s určením osoby (dle volby pacienta), která nemá být informována o zdravotním stavu pacienta (vyslovení zákazu)
  • Prohlášení o odmítnutí zdravotní péče pacientem (negativní revers)
  • Informovaný souhlas s ambulantním operačním zákrokem
  • Zdravotní služby ze zákona podmíněné písemným souhlasem
Metodika:
  • Informovaný souhlas s ambulantní operací je samostatným formulářem vloženým do dokumentace pacienta.
  • Ostatní výše uvedené jsou součástí písemné dokumentace.

Seznam cen poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

Zákon o zdravotních službách 372/2011 Sb.
Právní úprava zdravotní péče od 1.4.2012
ÚkonCena
Poznámky
1) - dle použitého materiálu
Způsob úhrady: v hotovosti
Ortopedické vyšetření samoplátcem 400 kč
Potvrzení o zdravotním stavu na žádost pacienta 400 kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na žádost pacienta 100 Kč
Oznámení úrazu 300 Kč
Posudek o bolestném 500 Kč
Přiložení plastové sádry 150 – 500 Kč 1) pozn.